You have to enable JavaScript in order to use this webpage!

Registry policy


ENGLISH VERSION COMING SOON!

Interbit värnar om att skydda våra användares integritet och tar detta på största allvar. Nedan hittar du vår personuppgiftspolicy och våra dataskyddsrutiner. Företaget är angelägen om att säkerställa sina användares krav på integritet och samtidigt tillhandahålla en personlig och värdefull tjänst. Det blir dock nödvändigt för Företaget att samla in personlig information för att både kunna säkra en trygg service och för att kunna kommunicera med användarna. Detta i sin tur för att tillfredsställa förväntningarna och kraven från användarna.

Vilken information samlas in och varför?
För att kunna använda tjänsten måste du registrera dig. Registreringen kräver ditt fulla namn och e-postadress, och för att kunna kontakta dig lättare frågar vi även efter ditt telefonnummer. Du har möjligheten att välja ett unikt användarnamn, som används till att identifiera dig och logga in på tjänsten. Ditt användarnamn används också som subdomän i www-adressen till dina blanketter.

Kommer min information att lämnas ut till tredje part?
All information som samlas in är uteslutande avsedd för Företaget samt de företag som erbjuder Företaget betalningstjänster. Denna information kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt skriftliga medgivande.

Användning av cookies
Information om din webbläsare inhämtas också automatiskt genom användning av cookies. Denna information inhämtas och samlas in för att Företaget skall kunna analysera trafiken på webbsidan. Cookies är små textfiler, som en webbplats överför till användarens hårddisk för att spara viss information. Cookies kan underlätta för användaren då datorn sparat viss information från ett tidigare besök på en viss webbplats. Användandet av cookies är branschstandard och många större webbplatser använder den.

Mer information
Om du har frågor kring denna personuppgiftspolicy, var vänlig kontakta vår support!

Contact us

You can contact us using our online contact form.

Registry policy

User agreement