User agreement


ENGLISH VERSION COMING SOON!

Allmänt
Dessa användarvillkor beskriver de villkor som gäller mellan dig som användare (nedan 'Användaren' eller 'Du') och Interbit avoin yhtiö som tjänsteleverantör (nedan 'Företaget') rörande användande av tjänsten blankett.net (nedan 'Tjänsten'). Användarvillkoren gäller tills vidare och Företaget kan när som helst göra ändringar i villkoren. De vid var tid gällande användarvillkoren finns publicerade på Tjänstens webbsida. Genom att registrera dig på Tjänsten bekräftar Du att Du har läst, förstått och accepterat dessa villkor.

Åldersgräns
För att utföra en betalning på Tjänsten måste Du ha fyllt 18 år eller ha målsmans samtycke.

Registrering
Användaren är skyldig att vid registrering lämna korrekta uppgifter om sig själv. Genom att fullfölja registreringen intygar Användaren att uppgifterna är korrekta. Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte lämnas ut till någon annan och Användaren ansvarar för att bevara inloggningsuppgifterna så att ingen obehörig får del av dem. Användaren är betalningsskyldig för alla tjänster som beställs med angivande av dess inloggningsuppgifter. Användaren ska även hålla Företaget skadeslös om någon annan använder Användarens inloggningsuppgifter. Missbruk beivras.

Kontotyper
Användning av tjänsten kräver ett Du har ett registrerat användarkonto. De olika kontotyperna är FREE och PREMIUM, och deras innehåll finns dokumenterat på tjänstens hemsida. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i kontotyperna.

Priser
Användningen av Tjänstens grundläggande funktioner med ett användarkonto av typen FREE är gratis. Vissa av Tjänstens funktioner kräver ett PREMIUM-konto, som endast är tillgängligt mot betalning. För att kunna ta del av de avgiftsbelagda tjänsterna måste du inneha ett användarkonto, samt utföra en betalning av årsavgiften för PREMIUM-kontot. Priset som anges på hemsidan inkluderar alla skatter och avgifter. Priset inkluderar inte den ersättning för kommunikation som Användaren enligt avtal har att erlägga till sin Internetoperatör eller andra kostnader i samband med användandet av Användarens egen datautrusning. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna för Tjänsten. Om Du vid en eventuell prisförändring innehar ett aktivt PREMIUM behåller du rättigheterna till den aktiva betalningsperiodens slut.

Betalning med Checkout-tjänsten (Euro)
Betalning i Euro (EUR) hanteras av vår betalningspartner Checkout för att garantera snabb och säker betalning.
Checkout betalningsförmedlingstjänst överför betalningen till köpmannen. Du kan använda dig av alla Finlands bankers betalningsknappar. Checkout drivs av Checkout Finland Oy (FO-nummer 2196606-6).
www.checkout.fi


Betalning med Payson (Svenska Kronor)
Betalning i svenska kronor (SEK) sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.
Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.
Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet.
Läs mer om Payson här: www.payson.se


Ångerrätt
Företagets tillhandahållande av ett avgiftsbelagt PREMIUM-konto utgör en tjänst enligt distansavtalslagen. I och med att användaren bekräftar beställningen och medlemsskapet börjar löpa, har användaren samtyckt till att Företaget påbörjar fullgörandet av leveransen och därmed gäller inte distansavtalslagens bestämmelser om ångerrätt. Företaget erbjuder dock på eget initiativ en fem (5) dagars ångerrätt.

Kundens ansvar
På sidan tillämpas finsk lagstiftning. Du accepterar att följa tillämpliga lagar, författningar och föreskrifter beträffande användandet av tjänsten. Du är ansvarig för att de bilder Du laddar upp, eller de texter Du skriver på tjänsten inte bryter mot finsk lagstiftning eller någon av på denna sida nämnda regler. Alla former av kränkande material såsom bilder och texter samt pornografiskt material är förbjudet. Om Du bryter mot några av på denna sida nämnda villkor förbehåller sig Företaget rätten att efter en skriftlig varning stänga ditt användarkonto.

Ansvarsfriskrivning:
DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV FÖRETAGET. FÖRETAGET GÖR INGEN FRAMSTÄLLAN OCH LÄMNAR INGEN GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, RÖRANDE DENNA WEBBPLATS ANVÄNDNING ELLER RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS WEBBPLATSENS INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER PRODUKTER. FÖRETAGET ANSVARAR INTE FÖR NÅGON TYP AV SKADA SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA OCH OFÖRUTSEDDA SKADOR, RÄTTSLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR.

Registry policy

ENGLISH VERSION COMING SOON!

Interbit värnar om att skydda våra användares integritet och tar detta på största allvar. Nedan hittar du vår personuppgiftspolicy och våra dataskyddsrutiner. Företaget är angelägen om att säkerställa sina användares krav på integritet och samtidigt tillhandahålla en personlig och värdefull tjänst. Det blir dock nödvändigt för Företaget att samla in personlig information för att både kunna säkra en trygg service och för att kunna kommunicera med användarna. Detta i sin tur för att tillfredsställa förväntningarna och kraven från användarna.

Vilken information samlas in och varför?
För att kunna använda tjänsten måste du registrera dig. Registreringen kräver ditt fulla namn och e-postadress, och för att kunna kontakta dig lättare frågar vi även efter ditt telefonnummer. Du har möjligheten att välja ett unikt användarnamn, som används till att identifiera dig och logga in på tjänsten. Ditt användarnamn används också som subdomän i www-adressen till dina blanketter.

Kommer min information att lämnas ut till tredje part?
All information som samlas in är uteslutande avsedd för Företaget samt de företag som erbjuder Företaget betalningstjänster. Denna information kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt skriftliga medgivande.

Användning av cookies
Information om din webbläsare inhämtas också automatiskt genom användning av cookies. Denna information inhämtas och samlas in för att Företaget skall kunna analysera trafiken på webbsidan. Cookies är små textfiler, som en webbplats överför till användarens hårddisk för att spara viss information. Cookies kan underlätta för användaren då datorn sparat viss information från ett tidigare besök på en viss webbplats. Användandet av cookies är branschstandard och många större webbplatser använder den.

Mer information
Om du har frågor kring denna personuppgiftspolicy, var vänlig kontakta vår support!